Vị trí địa lý
 

          Cảng Hải Phòng là cảng có lưu lượng hàng hóa thông qua lớn nhất ở phía Bắc Việt Nam, có hệ thống thiết bị hiện đại và cơ sở hạ tầng đầy đủ, an toàn, phù hợp với phương thức vận tải, thương mại quốc tế.

 Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu : 20°52’N - 106°41’E 
 Xí nghiệp xếp dỡ Chùa Vẽ       : 20°52’N - 106°43’E
 Xí nghiệp xếp dỡ Tân Cảng      : 20°50’25,7" N - 106°46’16,8E  
 Bến nổi Bạch Đằng   : 20°51’N - 106°45’E
 Vịnh Lan Hạ : 20°46’N - 107°16’E
 Vùng neo Hạ Long : 20°56’N - 107°03’E
 Trạm hoa tiêu : 20°40’N - 106°51’E
Giới hạn chiều dài tàu : 200m
   
 
 Sơ đồ vị trí địa lý
 

 

 
 Khoảng cách từ Cảng Hải Phòng tới một số cảng biển

CẢNG

HẢI LÝ

CẢNG

HẢI LÝ

Đà Nẵng

320

Klang

1.528

Sài Gòn

799

Penang

1.730

Zhang Ziang

200

Busan

1.749

Hongkong

500

Vladivostok

2.114

Manila

885

Kobe

2.141

KaoShiung

940

Tokyo

2.349

Bangkok

1.390

Sydney

5.560

Singapore

1.442

Roxtecdam

9.770