SƠ ĐỒ CẢNG HẢI PHÒNG

     Cảng Hải Phòng là cảng có lưu lượng hàng thông qua lớn nhất ở phía bắc Việt Nam có hệ thống thiết bị hiện đại và cơ sở hạ tầng đầy đủ an toàn, phù hợp với các phương thức vận tải, thương mại quốc tế. Cảng Hải Phòng gồm ba khu vực: Chi nhánh Cảng Hoàng Diệu (Khu Cảng Chính), Chi nhánh Cảng Chùa Vẽ và Chi nhánh Cảng Tân Vũ.

Vị trí: 20°52’N - 106°41’E

Vị trí hoa tiêu: 20°40’N - 106°51’E

Luồng tàu: Dài 20 hải lý

 

 

CHI NHÁNH CẢNG HOÀNG DIỆU

 

CHI NHÁNH CẢNG CHÙA VẼ

CHI NHÁNH CẢNG TÂN VŨ