SƠ ĐỒ CẢNG HẢI PHÒNG

     Cảng Hải Phòng là cảng có lưu lượng hàng thông qua lớn nhất ở phía bắc Việt Nam có hệ thống thiết bị hiện đại và cơ sở hạ tầng đầy đủ an toàn, phù hợp với các phương thức vận tải, thương mại quốc tế. Cảng Hải Phòng gồm ba khu vực: XNXD Hoàng Diệu (Khu Cảng Chính), XNXD Chùa Vẽ và XNXD Tân Cảng (Cảng Đình Vũ).
Vị trí: 20°52’N - 106°41’E
Vị trí hoa tiêu: 20°40’N - 106°51’E
Luồng tàu: Dài 20 hải lý
   

XÍ NGHIỆP XẾP DỠ HOÀNG DIỆU


XÍ NGHIỆP XẾP DỠ CHÙA VẼ

XÍ NGHIỆP XẾP DỠ TÂN CẢNG